logo

Program KP - Kadry i Płace:

 • Umożliwia prowadzenie kartoteki pracowników.
 • Posiada funkcję tworzenia wielu rodzajów list płac.
 • Pozwala na rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i na koniec roku.
 • Umożliwia planowanie czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika).
 • Posiada wiele gotowych składników wynagrodzeń oraz możliwość definiowania własnych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, godzinowe, prowizyjne, nagrody, premie, zasiłki).
 • Sporządza deklarację PIT-4, PIT 4R, PIT-11, PIT40 z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Prowadzi kartotekę Wspólników i składników do ZUS.
 • Na podstawie list płac automatycznie tworzy ewidencję wynagrodzeń.
 • Na podstawie list obecności automatycznie tworzy ewidencję czasu pracy.

Można rozpocząć pracę w programie w dowolnym momencie roku - dane za wcześniejsze okresy roku należy uzupełnić.

Przydatne:

 1. Subskrypcje i moduły
 2. Instalacja
 3. Lista zmian