logo

System hotelowy CHART

Charakterystyka systemu hotelowego CHART - moduły

Dzięki budowie modułowej system hotelowy CHART może być stosowany zarówno w małych, jak i dużych obiektach.

Moduł Recepcja

Przeznaczony jest do wspomagania pracy personelu recepcyjnego, działu marketingu oraz kadry zarządzającej hotelu. System hotelowy CHART udostępnia wszystkie kluczowe informacje, niezbędne dla poprawnego działania hotelu: bieżący podgląd pokoi, lista meldunków, księga rezerwacji. Kolorowy diagram hotelu umożliwia między innymi podejrzenie bieżącego i planowanego obłożenia, wyszukiwanie rezerwacji wymagających wpłaty zaliczki, dodawanie i przenoszenie rezerwacji oraz meldunków.

Moduł Obciążenie i Sprzedaż

Pozwala na podgląd, zarządzanie oraz rozliczanie wszelkiego rodzaju należności, wynikających z meldunku: pobyt, wyżywienie, dodatki. Dzięki połączeniu z modułem Sprzedaży, moduł Obciążenie i Sprzedaż jest wygodnym i elastycznym narzędziem, pozwalającym szybko i sprawnie rozliczyć każdego klienta. Zależnie od konfiguracji systemu, rozliczenie może nastąpić w chwili wymeldowania gościa lub w formie płatności odroczonej.

Moduł Gastro

W przypadku połączenia hotelu z obiektem gastronomicznym, wyposażonym w oprogramowanie Gastro, możliwa jest integracja z programem Gastro POS, służącym do obsługi kelnerskiej, jak i programem Gastro SZEF przeznaczonym do zarządzania procesami kalkulacyjno-magazynowymi.

Moduł Żywienie

Umożliwia planowanie posiłków na etapie rezerwacji, jak i szczegółowe rozliczanie żywieniowe w trakcie pobytu gościa.

Moduł Zasoby

Pozwala na zarządzanie rezerwacją zasobów: sal konferencyjnych, gabinetów odnowy biologicznej, rowerów, itp. Dzięki modułowi możliwe jest prowadzenie rezerwacji zasobów oraz rozliczanie - jako obciążeń, dopisywanych do konta gości, fakturami, rachunkami lub paragonami. Dla rezerwowanych zasobów możliwe jest drukowanie potwierdzeń, które stanowić mogą formę biletu czy też karnetu.

Moduł rezerwacji internetowych i Channel Manager HOTEL-IN

Internet to aktualnie podstawowe źródło informacji o hotelach oraz bardzo ważny kanał sprzedaży. HOTEL-IN jest najnowocześniejszym rozwiązaniem, które pozwala optymalnie wykorzystać potencjał sprzedażowy hotelu oraz pobudzić promocję w internecie. Głęboka integracja kanałów internetowych z Modułem Recepcji systemu CHART umożliwia automatyzację obsługi tych kanałów nieosiągalną w innych systemach.

Moduł Zestawienia

Narzędzie pozwalające w szybki i łatwy sposób uzyskać pełny obraz hotelu, np. odczytać dane o rezerwacjach i meldunkach, utworzyć zestawienia księgowe, opracować informacje statystyczne na temat wykorzystania obiektu.

Moduł Archiwum

Szereg słowników, zawierających dane stałe (listy usług, dane firm i gości, itp.). W celu ułatwienia korzystania z oprogramowania dodano również słowniki danych archiwalnych (rezerwacji, meldunków, dokumentów, itp.).

Moduł Centrum

Obsługa sieci hoteli - składa się z dwóch aplikacji – klienta, przesyłającego bazy z obiektów do centrali, oraz systemu centralnego, odczytującego i udostępniającego pobrane dane.